และให้นักศึกษาที่มีชื่อมารายงานตัวเพื่อรับมอบทุน ในวันที่ 29 ต.ค. 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องพวงแสด ชั้น 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์

ติดต่อเพิ่มเติม 02 310 8269, 02 318 0055, 089 205 7726