ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือส่งชื่อ และรหัสนักศึกษา ได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา
ภายในวันพุธที่ 21 ตุลาคมนี้ โดยหลังเข้าร่วมการอบรมมีวุฒิบัตรมอบให้นักศึกษาด้วยนะคะ

https://forms.gle/HKGv65UCECS3Y3456