โดยนักศึกษาสามารถยื่นขอรับทุนได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

ติดต่อเพิ่มเติม 02 310 8269, 02 318 0055, 089 205 7726