พร้อมกำหนดการของมหาวิทยาลัยรามคำแหงและขอความร่วมมือแสกนเข้ากลุ่ม LINE