คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Faculty of Humanities : Ramkhamhaeng University (HUB)
     
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 02-318-0055
สายตรงหน่วยทะเบียน : 02-310-8269, 089-205-7726
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บเพจ : https://www.facebook.com/PRHum/
ติดต่อแปลภาษา : 
02-310-8269 หรือ สถาบันภาษา 02-310-8903 ถึง 4