“ชาวรามฯ งดเหล้าเข้าพรรษา”


                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ สุนทโรทก รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “ชาวรามฯ งดเหล้าเข้าพรรษา”
          เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
          เป็นประธานเปิดงาน และนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ลงนามและประกาศเจตนารมณ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” หลังจากนั้นได้ร่วมเดินรณรงค์ภายในมหาวิทยาลัย