พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

 

                                     ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
             สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา ๖๖  พรรษา ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
            โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานพิธี ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และบุคลากร