กิจกรรม “ชุมชนรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด” ๒๕๖๑

                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม “ชุมชนรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด” 
             เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ลานหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน
             
                                โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยของสิ่งเสพติด และส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร
            ชาวรามคำแหง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักศึกษา นักเรียน และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมงานกว่า ๓,๐๐๐ คน พร้อมทั้งได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด
            ทุกชนิด และเต้นซุมบ้า ซึ่งผู้นำเต้นในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพลตำรวจตรีฤชากร จรเจวุฒิ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล