โครงการ "รามคำแหงรวมใจ แต่งผ้าไทย เทิดไท้มหาราชินี" ๒๕๖๑

             

                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการ "รามคำแหงรวมใจ แต่งผ้าไทย เทิดไท้มหาราชินี"
     เมื่อวันอังคารที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารสุโขทัย ชั้น ๓ ห้อง ๓๒๑ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร
     และนักศึกษา พร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทยเข้าร่วมงาน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล

                                 โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดโดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑