เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา คณะกรรมการมูลนิธิการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง” และทุนการศึกษา “กองทุนเพื่อการศึกษาในภาควิชาภาษาไทย รองศาสตราจารย์ทิพย์สุเนตร อนัมบุตร
โดย ม.ศ.ม.ษ.” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๕๑ ทุน โดยมี รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน