ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ ส่องโลก SOC&ANT ไขข้อข้องใจในการเรียน
ให้จบหลักสูตร สำหรับรหัส 63 เพื่อพบปะสังสรรค์ สานสัมพันธ์ครูและเพื่อนนักศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมพร ชั้นไพบูลย์ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพดด้วง อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 1
 
          สำหรับโครงการ “ส่องโลก SOC&ANT” นักศึกษาได้พบกับคณาจารย์ประจำภาควิชา ทำความรู้จักกับหลักสูตร และวางแผนสำหรับการเรียนตลอดหลักสูตร พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดผ่านการตอบคำถาม ไขข้อสงสัย อีกทั้งยังถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์ บนแฟนเพจเฟสบุ๊ก คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง