คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก(ราม๑) อาคาร 1 ชั้น ๑

เบอร์ติดต่อโครงการฯ  โทรศัพท์ : 02 318 0055 ต่อ 1074
                                   โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 097 164 5651

Page : https://www.facebook.com/โครงการพิเศษ-หลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว-มหาวิทยาลัยรามคำแหง-434471766762727/

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ


 โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

            เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2563 เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นระบบ Block Course เรียนจบหลักสูตรภายใน 3 ปี และศึกษา ณ สถานที่จริง บรรยายในชั้นเรียน และเชิญอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงระดับชาติหลายท่าน อาทิ ศ.ดร.ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ , อ.ประสาท ทองอร่าม (ครูมืด) , ร.ต.อ.ดร. นิติภูมิ นวรัตน์ เป็นต้น ปีสุดท้ายสอนการทำทัวร์และไปต่างประเทศ เรียนจบแล้วสามารถไปสอบบัตรมัคคุเทศก์ได้เลยโดยไม่ต้องเสียเงินไปอบรมเพิ่ม หรือสอบเข้าหน่วยงานของรัฐหรือทำอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอื่นๆ มีการออกภาคสนามได้ดูงานจากสถานที่จริง
           ค่าใช้จ่ายเทอมละ 22,000 บ.และภาคฤดูร้อน 12,000 บ. เรียนทั้งสิน 8 เทอม(ค่าใช้จ่ายในการออกทริปในแต่ละครั้งแยกออกจากค่าเทอมต่างหาก) มาสมัครด้วยตนเองที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ สนใจติดต่อสอบถามโทร 097-164-5651