สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

อาคารคณะฯ ตึก 2 ชั้น 2

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240

Tel/Fax : 02-3692667