สารบัญ

บทบรรณาธิการ
ปกหน้าใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ปกหลังใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

An Integrated Study on “The Phantom of the Opera” and “Love Never Dies”
Chanan Patyaiying, Krit Taengtard & Rungpat Roengpitya

Phraseologismen mit "Hand" und "Fuß" im Deutschen und im Thailändischen: Eine kontrastive Analyse Idioms with “hand” und “foot” in German und Thai: A Contrastive Analysis

Konkanok Poolsawadhi Korakoch Attaviriyanupap

Loyalität beim Übersetzen an Beispielen aus literarischen Übersetzungen Loyalty in Translation Based on Examples of Literary Translations

Le Hoai An

 ความสัมพันธ์ของการใช้ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี  The Relationship between Student Use of the Library and the Internet at Secondary Schoolsin Phetchaburi Province

เทพินทร์ ศรัทธาธรรม

การแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Acquisition and Use of Information by Students at King Mongkut’s University of Technology Thonburi

นันทยา พุฒแก้ว

 Untersuchung zur Lesefertigkeit in Lehrwerken für den DaF-Unterricht an den Oberschulen in Thailand การศึกษาทักษะด้านการอ่านในหนังสือแบบเรียนภาษาเยอรมันที่ใช้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย

Lawinee  Puranasakul 
Salifou Traoré

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบเครือข่ายไร้สายของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงในกรุงเทพมหานคร Factors Affecting the Use of Wireless Network System in Bangkok Metropolis by Ramkhamhaeng University Students

พลธนธรณ์ กรยุทธพิพัฒน์

 เกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา

April 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 48

Yesterday 55

Week 419

Month 1446

All 175723

Currently are 4 guests and no members online