สารบัญ
         บทบรรณาธิการ
         ปกหน้าใน ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
         ปกหลังใน ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
     

        บทความวิชาการและบทความวิจัย

          บทบาทและสถานภาพของตัวละครในนวนิยายเรื่อง บุหงาบาติก

                  สุรีรัตน์ อินทรักษ์
                  สายวรุณ สุนทโรทก

 

          โลกทัศน์จากภาพพจน์ในวรรณคดีประเภทกลอนบทละครในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

                  วุฒิชัย ศรีจรูญ

 

          การค้นหาภาพแทนของพระราชินีศุภยลัต จากเจ้านางหลวงปัทมสุดาในนวนิยายเรื่อง รากนครา

                  ณัฐวุฒิ คล้ายสุรรณ

                  ธนพร หมูคำ

 

          อำนาจละมุน (Soft Power) ที่สะท้อนในภาพยนตร์เยอรมัน Good Bye, Lenin!:
          การใช้มุมมองทางรัฐศาสตร์วิเคราะห์ภาษาและสัญลักษณ์ในภาพยนตร

                  ชิษณุพงศ์ ด้วงสุข
                  ปริลักษณ์ กลิ่นช้าง

 

          การศึกษาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ
          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

                  ประวิทย์ ธงชัย

 

          การประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในโลกยุคดิจิทัล

                  สุวัฒน์ ทาสุคนธ์

 

          ความต้องการสมรรถนะแรงงานด้านโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย
          ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

                  ภัค วีระเสถียร
                  กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ

 

          การตอบสนองด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของผู้ใช้รถใช้ถนนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
          ในเขตพื้นที่เสี่ยงจังหวัดปทุมธานี

                  มิณฑกานต์ สร้อยแสง
                  กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล

 

          การพัฒนาแบบวัดสัมพันธภาพเชิงรักษาสำหรับผู้ให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา

                  ผกาวรรณ นันทะเสน

 

          Die DDR-Darstellung im DaF-Unterricht.
          Eine Analyse von landeskundlichen Lehrwerken

                  Suthida Trakulwatanakul
                  Felix Pülm

 

          เกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา

          ฉบับย้อนหลัง

 

July 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 9

Yesterday 56

Week 127

Month 284

All 205520

Currently are 5 guests and no members online