....ด่วน!!!!         

                      ข้อปฏิบัติและรายชื่อบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์
                     ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 45   
                                  
                  คู่มือข้อปฎิบัติ
                                       รายชื่อบัณฑิตฯ รุ่นที่ 45 
    (กด Ctrl f) เพื่อค้นหารายชื่อ

 กำหนดการฝึกซ้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (รุ่นที่ ๔๕)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

วันฝึกซ้อมย่อย   วันพุธที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๓ รายงานตัวเวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ  อาคารศรีศรัทธา ชั้น ๑๒ 
(อาคารใหม่คณะรัฐศาสตร์)แต่งกายสุภาพ

วันฝึกซ้อมใหญ่   วันพุธที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๓ คาบบ่าย  รายงานตัว เวลา  ๐๘.๓๐ น.

บัณฑิตแถวที่ ๑ – ๒๒  รายงานตัว  ณ  อาคาร  KLB 301 (แถวที่ ๑  ตรงกับแถวที่ ๓   ของอาคาร KLB 301) 

 วันรับจริง  วันพุธที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  กำหนดการเหมือนกับวันฝึกซ้อมใหญ่

***หมายเหตุ

การฝึกซ้อมใหญ่ บัณฑิตสวมครุยวิทยฐานะเหมือนวันรับจริง  บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ต้องมาฝึกซ้อมใหญ่ 
ในวันพุธที่ ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๓  ห้ามขาดโดยเด็ดขาด
   บัณฑิตที่ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่ 
“ไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันรับจริง” 

และบัณฑิตทุกคนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันฝึกซ้อมใหญ่
***********************************

ด่วนๆๆ จร้า.........

ขอเชิญศิษย์เก่าและบัณฑิตที่จะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 45 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่มาซ้อมย่อยในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563
เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า เรื่อง " เคล็ด (ไม่) ลับความก้าวหน้าในอาชีพ
ในเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพวดแสด คณะมนุษยศาสตร์
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการพัฒนาในสายอาชีพ ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรรมการควบคุมการฝึกซ้อมย่อยหรือติดต่อได้ที่เบอร์ 02-318-0055 ต่อ 1057

 

                         

                                  

                                           เชิญบุคคลทั่วไปที่สนใจอบรมภาษารัสเซีย ครั้งที่ 59
                                                    สมัครลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ 

                             รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร:
   >>คอร์ส RS 1    สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษารัสเซียมาก่อน
   >>คอร์ส RS2-3 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษารัสเซียมาก่อนและต้องการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

 https://www.facebook.com/russianlanguageru/

 

กำหนดการวันเข้ารับพระราชทานรับปริญญาบัตร
ประจำปี 2561-2562 รุ่นที่ 45

วันซ้อมย่อยและวันซ้อมใหญ่ 


 

ประกาศ 
รายชื่อนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประเภทส่งเสริมการศึกษา (ทุนขัดสน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษา ดังต่อไปนี้

 

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

รื่อง ทุนการศึกษาประเภทส่งเสริมการศึกษา (ทุนขัดสน) ประจำปีการศึกษา 2561
    นักศึกษาสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
  หรือติดต่อสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  02-318-0054, 02-318-0055 ต่อ 1057คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

    
  (จัดทำโดย งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์)

     (รายละเอียด)

  

  • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่่ได้รับทุนมูลนิธิการศึกษา  ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  (รายละเอียด
  • คนเก่งคณะมนุษยศาสตร์  (รายละเอียด) 
  • นศ.คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย คว้ารางวัลประกวดกวีนิพนธ์  (รายละเอียด) 
  • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์   (รายละเอียด)
        

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ