ข่าวดีสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

รื่อง ทุนการศึกษาประเภทส่งเสริมการศึกษา (ทุนขัดสน) ประจำปีการศึกษา 2561
    นักศึกษาสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
  หรือติดต่อสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  02-318-0054, 02-318-0055 ต่อ 1057คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

    
  (จัดทำโดย งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์)

     (รายละเอียด)

  

  • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่่ได้รับทุนมูลนิธิการศึกษา  ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  (รายละเอียด
  • จำนวนข้อและเวลาที่ใช้สอบ ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  (รายละเอียด)
  • คนเก่งคณะมนุษยศาสตร์  (รายละเอียด) 
  • นศ.คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย คว้ารางวัลประกวดกวีนิพนธ์  (รายละเอียด) 
  • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์   (รายละเอียด)
        

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ