มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
สมัครด้วยตนเอง ณ หอประชุมพ่อขุนฯ ราม 1 หัวหมาก
ทุกวันไม่เว้นเสาร์-อาทิตย์ 8.30-15.30 น.
1 - 4 มิ.ย. 2561 และ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561
จำหน่ายใบสมัคร 14 พ.ค. - 2 ก.ค. 2561  (รายละเอียด) 

 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ
รับสมัครบัดนี้จนถึง  วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่
บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(เวลา 09.00 - 16.00 น.) โทร. 02-3692667  
(รายละเอียด)

 

  • เปิด - ปิด และเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน ๒๕๖๐ (รายละเอียด)
  • คนเก่งคณะมนุษยศาสตร์  (รายละเอียด) 
  • ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ทุนขัดสน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รายละเอียด) 
  • ปฎิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนกลาง ภาคเรียนที่ ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  (รายละเอียด) 
  • หนังสือปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาตรี ภาค ๒/๒๕๖๐ (รายละเอียด) 
  • ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความชิงรางวัลสด-เนียน กูรมะโรหิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รายละเอียด) 
  • นศ.คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย คว้ารางวัลประกวดกวีนิพนธ์  (รายละเอียด) 
  • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์   (รายละเอียด)
        

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ