คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

    
  (จัดทำโดย งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์)

     (รายละเอียด)

 

 คอร์สเรียนภาษารัสเซีย สำหรับบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 58

                          

(รายละเอียด คลิก)

 

 

ภาคพิเศษ รุ่นที่ 31
เปิดรับสมัครแล้วจ้าาา !!! .
เปิดสอน 3 สาขาวิชา 1. ภาษาอังกฤษ 2. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3. ภาษาจีน
รายละเอียด (Click)

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการศึกษาภาคพิเศษฯลฯ

  

 

  

                                        โครงการพิเศษหลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 12

                 
เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นระบบ Block Course เรียนจบหลักสูตรประมาณ 3 ปี และศึกษา ณ สถานที่จริง บรรยายในชั้นเรียน
และเชิญอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงระดับชาติหลายท่าน อาทิเช่น ศ.ดร.ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ , อ.ประสาท ทองอร่าม (ครูมืด) , ร.ต.อ.ดร. นิติภูมิ นวรัตน์ เป็นต้น ปีสุดท้ายสอนการทำทัวร์และไปต่างประเทศ เรียนจบแล้วสามารถไปสอบบัตรมัคคุเทศก์ได้
เลยโดยไม่ต้องเสียเงินไปอบรมเพิ่ม หรือสอบเข้าหน่วยงานของรัฐ
หรือทำอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอื่นๆ มีการออกภาคสนามได้ดูงานจากสถานที่จริง  
ค่าใช้จ่ายเทอมแรก 25,000 บ. เทอมต่อไป 22,000 บ.และ
ภาคฤดูร้อน 12,000 บ. เรียนทั้งสิน 8 เทอม(ค่าใช้จ่ายในการออกทริปในแต่ละครั้งแยกออกจากค่าเทอมต่างหาก)  
มาสมัครด้วยตนเองที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ
สนใจติดต่อสอบถามโทร 083 - 229 - 4631


**เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ****

(รายละเอียด) Click    

  • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่่ได้รับทุนมูลนิธิการศึกษา  ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  (รายละเอียด
  • กระบวนวิชาที่จัดสอบเอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  (รายละเอียด
  • เปิดเพิ่ม - ปิด และเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ (รายละเอียด)
  • ทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนขัดสน)! สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  (รายละเอียด)
  • จำนวนข้อและเวลาที่ใช้สอบ ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  (รายละเอียด)
  • คนเก่งคณะมนุษยศาสตร์  (รายละเอียด) 
  • นศ.คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย คว้ารางวัลประกวดกวีนิพนธ์  (รายละเอียด) 
  • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์   (รายละเอียด)
        

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ