• ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายละเอียด)   
 • ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายละเอียด)   
 • ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (งบแผ่นดิน)  (รายละเอียด)  
 • นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพร อมตวนิช  (รายละเอียด)   
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย   (รายละเอียด) 
 • ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว  (รายละเอียด) 
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย   (รายละเอียด) 
 • ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว  (รายละเอียด) 
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว และ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบคัดเลือก  (รายละเอียด) 
 • นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์  ภิรมย์อนุกูล (รายละเอียด)               
 • ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ตูซาร์ นวย  ที่ได้รับมอบเข็มและโล่เชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น (ชาวต่างประเทศ) พุทธศักราช ๒๕๕๙ (รายละเอียด)
 • ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์เจ๋ง ได้รับทุนสพฐ. เรียนต่างประเทศ กลับมามีตำแหน่งรองรับ (รายละเอียด)
 • บัณฑิตและว่าที่บัณฑิตสาขาวิชาภาษาเยอรมัน น.ส. พิมพ์นรี สองเมือง ได้รับทุน สพฐ.  ได้เผยถึงประสบการณ์และความรู้สึกที่ได้รับทุนครั้งนี้ว่า... (รายละเอียด)

 ศูนย์เกาหลีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

http://www.human.ru.ac.th/grad 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ