คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

           Faculty of Humanities : Ramkhamhaeng University (HUB)


ที่อยู่ :       คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
             แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
             โทรศัพท์ : 0-2310-8263, 0-2318-0054, 0-2318-0055 

เว็บไซต์ :     http://www.human.ru.ac.th/  


เว็บเพจ :     https://www.facebook.com/PRHum/