คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

               Faculty of Humanities : Ramkhamhaeng University (HUB)
       
                 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

                               โทรศัพท์ : 0-2310-8263, 0-2318-0054, 0-2318-0055 
สายตรงหน่วยทะเบียน : 0-2310-8269
        
เว็บไซต์ :  http://www.human.ru.ac.th/  
                    เว็บเพจ :  https://www.facebook.com/PRHum/