คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Faculty of Humanities : Ramkhamhaeng University (HUB)
     
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2318-0055
สายตรงหน่วยทะเบียน : 0-2310-8269, 089-205-7726
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บเพจ : https://www.facebook.com/PRHum/