คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
Faculty of Humanities : Ramkhamhaeng University (HUB)


ที่อยู่ :    คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
             แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
            โทรศัพท์ : 0-2310-8263 , 0-2318-0054 , 0-2318-0055 

เว็บไซต์ :     http://www.human.ru.ac.th/  

เว็บเพจ :     https://www.facebook.com/PRHum/
 

 

 

   

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ