การแข่งขันการละเล่นกีฬาพื้นบ้านและรณรงค์รักษาวัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๐ จัดโดย สำนักกีฬาร่วมกับสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มร.

              บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการกีฬาพื้นบ้าน “การละเล่นกีฬาพื้นบ้านและรณรงค์รักษาวัฒนธรรมไทย” ประจำปี ๒๕๖๐ จัดโดย สำนักกีฬาและสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคารยิมเนเซียม ๑ เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีกีฬาพื้นบ้านให้คงอยู่ในวัฒนธรรมไทยต่อไป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดโครงการ สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการละเล่นหลายประเภท เช่น กระโดดเชือกหมู่ วิ่งหมู่ข้ามสิ่งกีดขวาง แข่งขันเรือบก และวอลเลย์บิ๊กบอล เพื่อทดสอบความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความสนุกสนานครื้นเครงให้แก่ผู้เข้าร่วมจากหลากหลายหน่วยงาน นอกจากนั้น ยังมีการประกวดแต่งกายพื้นบ้านของคณะนักกีฬาจากหน่วยงานต่างๆ ในครั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์สามารถคว้าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแต่งกายสวยงาม มาครองอีกด้วย