มษ.ร่วมจัดกิจกรรมงานกาชาดหารายได้สมทบทุนสภากาชาดไทย 

 

             คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับคณะสื่อสารมวลชน คณะเศรษฐศาสตร์ สถาบันภาษา และคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมงานกาชาดเพื่อหารายได้สมทบทุนสภากาชาดไทย
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับคณะสื่อสารมวลชน คณะเศรษฐศาสตร์ สถาบันภาษา และคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จัดกิจกรรม “ล้วงไห ให้โชค” ณ สวนลุมพินี โดยการจำหน่ายสลากใบละ ๒๕ บาท เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจนำสลากมาจับรางวัลมากมาย อาทิ จักรยาน ไมโครเวฟ พัดลม กระติกนำร้อน กระทะไฟฟ้า ตุ๊กตา ฯลฯ อีกทั้งยังมีการประมูลโทรทัศน์สี SONY LED Smart TV ๓๒ นิ้ว โดยหลังจบกิจกรรม คณะผู้จัดงานฯ มอบเงินสมทบทุนสภากาชาดไทย จำนวน 100,000 บาท