สาขาวิชาภาษาสเปน จัดอบรมผู้สอนภาษาสเปน รุ่นที่ ๑ 
 
 

                       สาขาวิชาภาษาสเปน จัดโครงการอบรมผู้สอนภาษาสเปน รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องพดด้วง อาคาร ๑ ชั้ย ๓ คณะมนุษยศาสตร์ โดยมี อาจารย์ Amaia Olmo López และ อาจารย์ Esterlicia López García เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกลยุทธ์การสอน การสนทนา และการตอบโต้ในห้องเรียน การสอนด้านวัฒนธรรมสเปน – วัฒนธรรมไทย และกลยุทธ์การสอนการฝึกออกเสียงภาษาสเปน “กรุณาพูดซ้ำอีกครั้ง” โครงการนี้ ได้รับความสนใจเข้าร่วมอบรมจากครู และอาจารย์จากสถาบันชั้นนำทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรม และโครงการดี ๆ แบบนี้ได้ทาง เพจ FB : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือเว็บไซต์ www.human.ru.ac.th/