เสนอสภา 11 ก.ย.57 เสนอสภา 19 ก.ย. 57 เสนอสภา 26 ก.ย. 57 เสนอสภา   2 ต.ค. 57 เสนอสภา 16 ต.ค. 57
เสนอสภา 30 ต.ค.57 เสนอสภา  7 พ.ย. 57 เสนอสภา 14 พ.ย.57 เสนอสภา 28 พ.ย.57  เสนอสภา 12 ธ.ค. 57 
เสนอสภา 05 ม.ค.58
เสนอสภา 08 ม.ค.58 เสนอสภา 23 ม.ค.58    



โครงการพิเศษหลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์

     เสนอสภา 27 ธ.ค. 55        


รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา คณะสื่อสารมวลชน

 เสนอสภา 27 ธ.ค. 55 เสนอสภา 13 มิ.ย. 56  เสนอสภา 12 มี.ค. 57 เสนอสภา 26 มี.ค. 57 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ