เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ


           
           นายเจนวิทย์ อรัญอนันตชัย
           นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ

 

 

 

 
หมายเลขติดต่อโครงการฯ     โทรศัพท์ :  0 2318 0054 , 0 2318 0055 ต่อ 1120,1121,1122
                                          โทรสาร: 0 2310 8585
                                          โทรศัพท์เคลื่อนที่ :   08 9129 7822

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ