คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก(ราม๑) อาคาร ๒ ชั้น ๑

        หมายเลขติดต่อโครงการฯ     โทรศัพท์ :  0 2318 0054 , 0 2318 0055 ต่อ 1120,1121,1122
                                                    โทรสาร : 0 2310 8585
                                                    โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  08 9129 7822  

       Page :  https://www.facebook.com/HUSPRU/


 

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ   

  

        หลักสูตรศิิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ  (รายละเอียด)   

  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 30  เริ่มรับสมัคร 18 มิ.ย. - 5 พ.ค.2561 (รายละเอียด) 
  • รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร  (รายละเอียด)  
  • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาวิชาภาษาจีน (รายละเอียด)