ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ   

 โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

          เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้ - 14 กรกฎาคม 2561

(รายละเอียด)   

 

 รายละเอียดของหลักสูตร

? เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นระบบ Block Course เรียนภายในระยะเวลา 3 ปี มีห้องเรียนติดแอร์สื่อการสอนทันสมัยและฝึกปฏิบัติภาคสนามในสถานที่จริง

 ปีสุดท้ายไปดูงานต่างประเทศและฝึกทำทัวร์ในประเทศแบ่งเป็นทริปในประเทศ 8 ทริป และต่างประเทศ 1 ทริป
(ทริปต่างประเทศทางโครงการฯ จะกำหนดให้นักศึกษาโดยดูตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ทางการท่องเที่ยว)

? เรียนจบแล้วสามารถไปสอบบัตรมัคคุเทศก์ได้เลยโดยไม่ต้อง
ไปอบรมเพิ่ม

? ได้เรียนกับอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อ.ประสาท ทองอร่าม , ร.ต.อ.ดร. นิติภูมิธณัฐ มิงรุจิราลัย , ศ.ดร.ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ศ.ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี

? ? ค่าเล่าเรียนทั้งสิ้นประมาณ 160,000.- บาท (8 ภาคเรียน)
ค่าใช้จ่ายแรกเข้า 25,000 บ. ภาคเรียนถัดไป
(ภาค 1, ภาค 2) 22,200 บ. และภาคฤดูร้อน 12,000 บ.
(รวมค่าตำราและเอกสารประกอบการเรียนแล้วแต่ยังไม่รวมค่าทริปภาคสนาม)

?  สนใจเรียนหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร...........
083 – 229 – 4631 คุณเป็ด เจ้าหน้าที่โครงการฯ
062 – 619 – 6516 คุณมุก เจ้าหน้าที่โครงการฯ
ID LINE : Ducky_line
Fanpage : โครงการพิเศษ หลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคำแหง
https://www.facebook.com/โครงการพิเศษ-หลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว-มหาวิทยาลัยรามคำแหง-434471766762727/