“ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์”

                ชาวมนุษยศาสตร์พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม “ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์” เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิษย์เก่า และประชาชนในย่านหัวหมาก เขตบางกะปิ เข้าร่วมงานจำนวนมาก ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันจุดเทียน และแปรอักษรเป็นเลข "๙" ไทย พร้อมข้อความ "รามคำแหง" จากนั้นได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

              

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ