วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๔๕ ปี
   

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยมีนายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศาสตราจารย์พิเศษ ปัญญา สุทธิบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมพิธีจำนวนมาก

               นอกจากมีพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช การวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังมีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง และมอบรางวัลแก่นักศึกษา ทั้งศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ และทำคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงการมอบรางวัล“เพชรประดับรามฯ” แก่ศิษย์ปัจจุบันที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ

               โอกาสนี้ คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.สุภัทรา บุญปัญญโรจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

                คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคุณภาพทั้งสองท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

 


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ