พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ ๘๙

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ ๘๙ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี พระครูภาวนาโสภณ (สมพร) เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพันเอก รณชัย ไวยศรีแสง อนุศาสนาจารย์ กระทรวงกลาโหม เป็นผู้นำประกอบพิธีทางศาสนา

          สำหรับผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา ๘๙ วินาที
เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ