วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐

                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ  เชษฐสุมน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  โดยมีพิธีบวงสรวงและพิธีทางศาสนา พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ