พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ ๑๐๐ วัน


                       รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาวดี กุศลรอด รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี พระครูภาวนาโสภณ เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ และเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพันเอกรณชัย ไวยศรีแสง อนุศาสนาจารย์ ประจำกระทรวงกลาโหม เป็นผู้นำประกอบพิธีทางศาสนา สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาวิทยาลัยรามคำแหง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาโดยตลอด
 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ