ห้องสมุดดิจิตอล 

                 ภาควิชาปรัชญาร่วมกับภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกันจัดโครงการ "ห้องสมุดดิจิตอล" เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เรียนรู้วัดไพรพัฒนา (หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพระครูโกศลสิกขกิจ (หลวงพ่อพุฒ วายาโม) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากทั้งสองภาควิชา

 


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ