โครงการ “ปฐมนิเทศและเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ” 

            สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาคิชาภาษาตะวันตก จัดโครงการ “ปฐมนิเทศและเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารสวรรคโลก ชั้น ๖ ห้อง ๖๐๑ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  กล่าวต้อนรับผู้แทนจาก ๓ สถาบันการศึกษา Dr.Hans-Dieter Dräxler ผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนการสอนสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย Prof.Dr.Klaus Ries ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย ฟรีดริช ชิลเลอร์ และ Dr.Georg Verweyen ผู้อำนวยการศูนย์ DAAD (โครงการความร่วมมือ ๓ สถาบันการศึกษา) เพื่อมอบทุนการศึกษา จำนวน ๕ ทุน นอกจากนี้ คณาจารย์ในสาขาวิชา และรุ่นพี่ร่วมให้คำแนะนำและแนวทางการศึกษาอีกด้วย