โครงการบรรยายธรรม  เรื่อง
“มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ”

             คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการบรรยายธรรมในหัวข้อ “มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น ๒ อาคาร ๒ คณะมนุษยศาสตร์ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ โดยได้นิมนต์พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) หรือนามปากกา "ปิยโสภณ" ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก มาแสดงพระธรรมเทศนาให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้และความเข้าใจในความมหัศจรรย์ของลมหายใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว แต่มักถูกมองข้ามอย่างน่าเสียดาย พระราชญาณกวีได้ให้ข้อแนะนำแก่บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ ฝึกสังเกตลมหายใจ เพื่อจะได้ฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบัน ซึ่งจะมีผลต่อการสร้างความสุขในการดำเนินชีวิต ทั้งเรื่องการทำงานในองค์กรและการใช้ชีวิตประจำวัน ที่ต้องประสบกับความเครียดอยู่เสมอ การฝึกสติจากลมหายใจจึงทำได้ง่าย และมีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลต่อผู้ที่นำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ