ทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษา ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

                         ตามที่มูลนิธิคณะมนุษยศาสตร์ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนการศึกษา ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น มีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์สนใจและขอสมัครรับทุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งในภาคการศึกษานี้ คณะมนุษยศาสตร์มีจำนวนทุนการศึกษาทั้งสิ้น ๑๒ ทุน ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท โดยมีคณาจารย์และคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพดด้วง อาคาร ๑ ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งหากนักศึกษาได้รับทุนการศึกษานี้ จะต้องเข้ารับทุนในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ที่จะถึงนี้


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ