วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๔๖ ปี


        >>> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๖ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

        >>> โอกาสนี้     นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ได้แก่ นางสาวคัทธริน บัค    ได้รับมอบรางวัล “เพชรประดับรามฯ” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้นักศึกษาปัจจุบันที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบคุณงามความดี และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม โดยนางสาวคัทธริน มีผลงานโดดเด่นจากการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี   และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัย Padjadjaran ประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันการพูดสรุปใจความสารคดีเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นภาษาเยอรมัน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี หัวข้อ “ก้าวสู่อนาคตไปกับภาษาเยอรมัน” จากสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทยอีกด้วย