วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๔๖ ปี

       

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๖ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                 โอกาสนี้ นางสาวคัทธริน บัค นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับรางวัล “เพชรประดับรามฯ” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักศึกษาปัจจุบันที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการประกอบคุณงามความดี และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม สำหรับนางสาวคัทธริน เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นทั้งด้านวิชาการและงานกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์ เธอเคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ University Padjadjaran มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงได้รับรางวัลจากงานวิชาการที่เกี่ยวกับประเทศเยอรมนีและภาษาเยอรมันจำนวนมาก เป็นต้นว่า รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันการพูดสรุปใจความสารคดีเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นภาษาเยอรมัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี หัวข้อ “ก้าวสู่อนาคตไปกับภาษาเยอรมัน” จากสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทยอีกด้วยเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ