วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ร่วมจัดงานวันสำคัญทางประวัติศาสตร์นี้มาโดยตลอด ในปีนี้ นอกจากจะมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าร่วมกิจกรรรมนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน
และมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนมากที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานสำคัญในครั้งนี้


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ