เคล็ด (ไม่) ลับความก้าวหน้าในอาชีพ


>>>>> คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการให้ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “เคล็ด (ไม่) ลับความก้าวหน้าในอาชีพ”
เมื่อวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒

 >>>>> โครงการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ม.ล.วีรอร วรวุฒิ (อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกเรือ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)) เป็นวิทยากรให้ความรู้ เทคนิคการดูแลบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม และการพัฒนาตนเองไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงการ คณะกรรมการจัดโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าศิษย์เก่าจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมดี ๆ นี้ ไปต่อยอดพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จในอนาคตต่อไป นักศึกษาและผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมของทางคณะมนุษยศาสตร์ได้ที่แฟนเพจนี้ หรือ www.human.ru.ac.th