โครงการบรรยายวิชาการ "International  day of  Greek  Language  and  Culture"

          สาขาวิชาภาษากรีก ภาควิชาภาษาตะวันตก ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตกรีซ ประจำประเทศไทย จัดโครงการบรรยายวิชาการ “International day of Greek Language and Culture”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพดด้วง อาคาร ๑ ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์

           โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ สุนทโรทก รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ และร่วมให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากสถานทูตกรีซ
ประจำประเทศไทย ประกอบด้วย H.E. Mr. Pericles Boutos เอกอัครราชทูตกรีซประจำประเทศไทย และ Ms. Niki Stefanidou ผู้ช่วยทูตฝ่ายธุรกิจ

           เนื้อหาสำคัญของการบรรยายทางวิชาการในวันนี้ มีทั้งการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรสาขาวิชาภาษากรีก ซึ่งปัจจุบันยังมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย
รองศาสตราจารย์ ดร. อุษา กร-ทับทิม อาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญภาษากรีก จากภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ นอกจากนั้น วิทยากรยังได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภาษากรีก
ในหัวข้อ “Greek Language and History of Greek Language and Culture” โดย Ms. Niki Stefanidou โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า ๔๐ คน ประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง  การบรรยายโครงการวิชาการในวันนี้ ไม่เพียงผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมกรีกแล้ว ยังมีโอกาสได้รับประทานอาหารที่มีชื่อเสียงของประเทศกรีซโดยความอนุเคราะห์ของวิทยากร ไม่ว่าจะเป็น Spanakopita (พายผักโขม) Tiropita (ชีสพาย) และ Souvlaki (หมูปิ้งหั่นเป็นลูกเต๋าขนาดเล็ก)

           ภาษากรีกเป็นภาษาที่ใช้กันมายาวนานนับพันปี และอยู่ในตระกูลภาษาอินโดยูโรเปียน ซึ่งแทรกอยู่ในภาษาและวัฒนธรรมที่สำคัญๆของโลก เช่น ภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก    ดังนั้นสาขาวิชาภาษากรีกจึงได้จัดโครงการบรรยายวิชาการครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนและบุคคลทั่วไปเห็นคุณค่าและความสำคัญ รวมถึงประโยชน์ของภาษากรีก อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกรีซกับประเทศไทยให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยมีสาขาวิชาภาษากรีก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้

 


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ