โครงการบรรยายวิชาการ "International  day of  Greek  Language  and  Culture"

              เป็นที่ทราบกันดีว่า ภาษากรีก เป็นภาษาที่ใช้กันมายาวนานนับพันปี เป็นภาษาที่อยู่ในตระกูลภาษาอินโดยูโรเปียน  ซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าคำศัพท์มากมายในภาษาต่างๆ  เช่น ภาษาอังกฤษ คือ ภาษากรีก  รวมทั้งวัฒนธรรมตะวันตกก็มีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศกรีซเช่นกัน   ดังนั้น  เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษากรีก  และเล็งเห็นถึงประโยชน์ คุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมกรีก  รวมถึงเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกรีซ  ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิชาภาษากรีก ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จึงได้ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตกรีซประจำประเทศไทย  จัดงาน  International  day of  Greek  Language  and  Culture ขึ้นเป็นครั้งแรก  เมื่อวันศุกร์ที่ ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมพดด้วง อาคาร ๑  ชั้น ๓   คณะมนุษยศาสตร์  โดยได้รับเกียรติจาก  M.E. Mr. Pericles  Boutos  เอกอัครราชทูตกรีซประจำประเทศไทยในการเปิดโครงการบรรยายฯ 
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ  สุนทโรทก รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับในครั้งนี้  

              สำหรับหัวข้อในการบรรยาย ได้มีการบรรยายและอธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาภาษากรีกที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยรองศาสตราจารย์ ดร. อุษา  กรทับทิม 
อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  และ Ms. Niki  Stefanidou  ผู้ช่วยทูตฝ่ายธุรกิจ สถานเอกอัครราชทูตกรีซประจำประเทศไทย  ร่วมบรรยายในหัวข้อ  Greek Language and History of  Greek  Language  and  Culture   การบรรยายในครั้งนี้ทางสถานทูตฯ ได้มีการนำอาหารที่มีชื่อเสียงของประเทศกรีซ เช่น Spanakopita (พายผักโขม) , Tiropita (ชีสพาย) , Souvlaki (หมูปิ้งหั่นเป็นลูกเต๋าขนาดเล็ก) มาให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย    ซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง กว่า 40 คน ได้ลิ้มลองความอร่อยของอาหาร
ในครั้งนี้