“ชาวรามฯ งดเหล้าเข้าพรรษา”


                        คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ สุนทโรทก รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม “ชาวรามฯ งดเหล้าเข้าพรรษา”   เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน และนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ลงนามและประกาศเจตนารมณ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” รวมทั้งร่วมเดินรณรงค์ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ