โครงการบรรยายธรรม หัวข้อ "ผูกใจคนใกล้ ห่วงใยคนไกล"            เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์จัดกิจกรรมบรรยายพระธรรมเทศนา หัวข้อ "ผูกใจคนใกล้ ห่วงใยคนไกล" โดย พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธรรมยุต) ทั้งยังเป็นพระนักวิชาการ, นักเขียนและนักบรรยายธรรมที่ผลิตผลงานออกมาในรูปวีซีดีและหนังสือออกมาสม่ำเสมอในยุคปัจจุบัน
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมฟังบรรยายพระธรรมเทศนา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง นอกจากจะได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้ว ยังได้ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิฝึกการกำหนดลมหายใจเข้าออกอีกด้วย

 เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ