พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

 

                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ    ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  และพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา ๖๖  พรรษา ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


 

 

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ