กิจกรรม “ชุมชนรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด” ๒๕๖๑

                       มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรม “ชุมชนรามฯร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด” รณรงค์ให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของสิ่งเสพติด และส่งเสริมให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี พร้อมรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติดและออกกำลังกายเต้นซุมบ้าสร้างเสริมสุขภาพ
                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในการรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด และนำออกกำลังกายเต้นซุมบ้า โดยมี พลตำรวจตรีฤชากร จรเจวุฒิ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล คณะผู้บริหาร บุคลากรชาวรามคำแหง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักศึกษา นักเรียน และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมงานกว่า 3,000 คน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
                        คณะมนุษยศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน  พร้อมคณะผู้บริหาร   และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน  สิ่งเสพติดทุกชนิด กิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม


เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ