โครงการ "รามคำแหงรวมใจ แต่งผ้าไทย เทิดไท้มหาราชินี" ๒๕๖๑

              สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จัดโครงการ "รามคำแหงรวมใจ แต่งผ้าไทย เทิดไท้มหาราชินี" เมื่อวันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ อาคารสุโขทัย ชั้น ๓ ห้อง ๓๒๑  
ม.ร.จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

              มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่งกายด้วยผ้าไทย
เข้าร่วมงาน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ


 

 

 

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ