สัปดาห์วันมนุษยศาสตร์ครบรอบ ๔๗ ปี

 

                      คณะมนุษยศาสตร์จัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาส   “สัปดาห์วันมนุษยศาสตร์ครบรอบ ๔๗ ปี”   เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๙ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์   เป็นประธานพิธีบวงสรวงบูชาพ่อขุนรามคำแหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ