พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

                         คณะมนุษยศาสตร์จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ (ม.ศ.ม.ษ.) ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ ๔๗  โดยได้มอบทุนส่วนแรกให้แก่นักศึกษาจำนวน ๑๒ ทุน ทุนละ ๔,๐๐๐  บาท ทุนส่วนต่อมามอบให้กับมูลนิธิ สด-เนียน กูรมะโรหิต ๒ ทุน ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท และบริจาคเงินสมทบค่าใช้จ่ายทั่วไปให้กับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดเพื่อเป็นสาธารณกุศล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

                         สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ที่สนใจจะขอรับสมัครทุนการศึกษาในปีต่อไป สามารถติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้ที่ www.human.ru.ac.th หรือ กดถูกใจ (like) แฟนเพจ (fan page) บนเฟซบุ๊กคณะมนุษยศาสตร์ www.facebook.com/PRHum เพื่อติดตามประกาศรับสมัครทุนการศึกษาและข่าวสารความเคลื่อนไหวของคณะมนุษยศาสตร์

 

                    

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ