พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

                   

                           คณะมนุษยศาสตร์จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ (ม.ศ.ม.ษ.) ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ ทุน ทุนละ ๔,๐๐๐.- บาท
     มูลนิธิ สด-เนียน กูรมะโรหิต ๒ ทุน ทุนละ ๒๐,๐๐๐.- บาท   และบริจาคเงินสมทบค่าใช้จ่ายทั่วไปให้มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดเพื่อเป็นสาธารณกุศล จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
     เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ ๔๗  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒

                          สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ที่สนใจจะขอรับสมัครทุนการศึกษาในปีต่อไป สามารถติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้ที่ www.human.ru.ac.th หรือ
     กดถูกใจ (like) แฟนเพจ (fan page) คณะมนุษยศาสตร์ www.facebook.com/PRHum เพื่อติดตามประกาศรับสมัครทุนการศึกษาและข่าวสารความเคลื่อนไหวของคณะมนุษยศาสตร์

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ