โครงการ "เทศกาลทานาบาตะ" จัดโดยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์   

 

 

                  เมื่อวันที่ ๓-๕ กรกฏาคม ๒๕๕๖ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดงาน "เทศกาลทานาบาตะ"  ณ ลานปสาน คณะมนุษยศาสตร์ 

ภายในงานพบกับ 

 - นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลวันทานาบาตะ

- กิจกรรมการฉลองวันทานาบาตะ ด้วยการทำ Tanzaku หรือ การเขียนคำอธิษฐานขอพรและห้อยเอาไว้บนต้นไผ่

- กิจกรรมถ่ายรูปชุดยูกาตะรับฤดูร้อน ฯลฯ

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ