งานแถลงข่าว โครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ   
เรื่อง “วรรณกรรมอาเซียน พัฒนาการ เอกลักษณ์และบทบาทต่อสังคมร่วมสมัย” 


                             วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ณ  ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รศ. ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์/นายกสมาคมภาษา และหนังสือแห่งประเทศไทยฯ กล่าวต้อนรับ คุณเจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย คุณเขมชาติ เทพไชย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

                             -  การแสดงอ่านบทกวี   โดย คุณซะการีย์ยา อมตยา กวีซีไรต์ปี พ.ศ.๒๕๕๓  

                             -  การเสวนาในหัวข้อ “แสงฉายแห่งวรรณกรรม สานสัมพันธ์อาเซียน”  โดย คุณลุค แคสซาดี  ดอเรียน นักเขียนและช่างภาพอิสระชาวอเมริกัน บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์, ดร.พรธาดา สุวัธนวนิช อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ชนะเลิศรายการแฟนพันธุ์แท้นิยายไทย