โครงการเสวนา เรื่อง สองวัฒนธรรมบนฝั่งคลองแสนแสบ


              เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘  คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดโครงการเสวนา เรื่อง สองวัฒนธรรมบนฝั่งคลองแสนแสบ  กล่าวเปิดการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ท่านกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่จากเขตบางกะปิ  คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีพัฒนาการ เขตสวนหลวง  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลันรามคำแหงและ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการเสวนาในครั้งนี้ซึ่งเป็นนโยบายของคณะมนุษยศาสตร์   มีส่วนที่จะช่วยกันส่งเสริม ทำนุบำรุงด้านศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แถบสองฝั่งคลองแสนแสบ  ณ ทุ่งบางกะปิ  และได้ทราบประวัติความเป็นมา คลองแสนแสบเป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ขุด ขึ้นเพื่อเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงที่ตำบลบางขนาก เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๐ ใช้เป็นเส้นทางลัด ในการเดินทางไปยังเมืองปราจีนและเมืองฉะชิงเทรา มีพระราชประสงศ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งอาวุธยุทธภัณฑ์ กำลังรบ  และเสบียงอาหารไปยังประเทศญวนในราชการสงครามไทย-ญวน  ซึ่งใช้เวลารบถึง ๑๔ ปี เรียกว่า “สงครามอันนัมสยามยุทธ” ปัจจุบันมีประชาชนอาศัยอยู่ตลอดแนวสองฝั่งคลองของชาวไทยพุทธ ชาวมุสลิม และมีทั้งชาวจีนอพยพมาอาศัยอยู่ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ จนถึงปัจจุบัน  มีการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและในวิถีชีวิตริมคลองของคนท้องถิ่น ได้ใช้คลองแสนแสบอย่างคุ้มค่าที่สุด เช่นการเกษตรกรรม การคมนาคม เป็นต้น กล่าวขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่มาเล่าประสบการณ์และให้ความรู้ในโครงการเสวนา วิทยากรได้แก่  พระมหาพินิจ สุนทโร  พระคุณเจ้าวัดศรีบุญเรือง  นายสุกรีย์ สะเร็ม พิธีกรมุสลิมสยามเคเบิล นายสุกิจ เหล็งศิริ  ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการกลางมุสลิมแห่งประเทศไทยอาจารย์ นภัสมน นิจรันดร์ และอาจารย์สุวิมล อังควานิช อาจารย์ภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  จบการเสวนามีการแจกรางวัลแก่ผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องจากวิทยากรและจากผูช่วยศาสตราจารย์ เดมีย์ ระเบียบโลก รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ