พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘  คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘   เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ มีท้้ั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันพร้อมใจกันมาร่วมในพิธีฯ

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ