นักศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดพูดสรุป เรื่องโครงการในพระราชดำริเป็นภาษาเยอรมัน ในงาน "Deutscher Tag"

                นักศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดพูดสรุป เรื่องโครงการในพระราชดำริเป็นภาษาเยอรมัน ในงาน "Deutscher Tag" เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  งาน "Deutscher Tag" เป็นงานกิจกรรมวิชาการประจำปีของสมาคมครูเยอรมันในประเทศไทย    ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันหลายประเภททั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา สำหรับปีนี้ สาขาวิชาภาษาเยอรมันได้ส่ง นางสาวนันทวรรณ เชื้อนาค นักศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมัน      เข้าร่วมแข่งขันในการประกวดพูดสรุปใจความจากคลิปวีดีโอเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นภาษาเยอรมัน   ซึ่งผลการแข่งขันคือ นางสาวนันทวรรณ เชื้อนาค ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับรางวัลชนะเลิศ สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและอันดับสองได้แก่ ตัวแทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรตามลำดับ ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยได้แก่ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  

View the embedded image gallery online at:
http://www.human.ru.ac.th/index.php/18-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AF/90-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-deutscher-tag#sigFreeId6ae5495bf1

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ